פרשת תצווה

39. שְׁתֵה בשמחה שְׁתֵּי תֵה!

152. מַעֲשֶׂה רב או מַעֲשֵׂה רב