צירוף סמיכות

23. סמוכים, סימוכין וסמיכות

148. עושה שמיים וארץ

150. מה בין "קונה שמים וארץ" ל"קונה הכל"?

152. מַעֲשֶׂה רב או מַעֲשֵׂה רב

158. פי שטן או פה שטן

159. עֹשֵׂה אוֹרִים גְּדֹלִים