קדיש

​7. "מבוֹרך לעוֹלם" – לא בקדיש!

89. אֶתְחַנֶּן וָאֶתְחַנַּן, יִתְגַּדָּל וְיִתְגַּדֵּל

93. מבָרך לעָלם – מבורך לעוֹלם