קמץ

​7. "מבוֹרך לעוֹלם" – לא בקדיש!

‏9. בכן נפשי לך עָרְגה – קמץ שאחריו שווא

16. וקרבנו מלכנו

93. מבָרך לעָלם – מבורך לעוֹלם

160. מה לפועל הארמי "כָּל" בספר ישעיהו?