רב האי גאון

162. יִתַּמְּרוּ או יִתַּמּוּ שונאינו?