רש"י

132. כן יהי רצון

153. פָּתיל או פָתוח?

162. יִתַּמְּרוּ או יִתַּמּוּ שונאינו?