ר' יונה אבן ג'נאח

107. ההפתעה של למך בעמק המלך

153. פָּתיל או פָתוח?