שווא נע

66. "נְיָר", "בְּדִיּוּק" והגיית השווא הנע במסורת יהודי תימן