שורש בע"ר

96. ביעור מעשרות וביעור חמץ

99. תְפַאֵר תְבַעֵר – חלק ג'

127. נזקי ההבער והבערה