שורש כו"ל

160. מה לפועל הארמי "כָּל" בספר ישעיהו?