שורש תר"ם

128. תרומה – לוקחים או נותנים? מרימים או תורמים?