תפילה לשלום המדינה

64. "אבינו שבשמיים" (על התפילה לשלום המדינה)

אוריאל פרנק, "ראשית דרכה של התפילה לשלום המדינה", כתב העת "המעין", ניסן תשפ"ג

133. שיבוצים חלקיים בתפילה לשלום המלכים